Porady prawne online

Zdajemy sobie sprawę, że z uwagi na różnego rodzaju ograniczenia lub obowiązki czy odległe miejsce zamieszkania, np. poza granicami Polski, nie każdy Klient może pojawić się osobiście w naszej Kancelarii. Dlatego w trosce o Państwa czas i wygodę Kancelaria udziela porad prawnych online. To szybki i wygodny sposób na wstępne wyjaśnienie swojej sytuacji prawnej. Współpraca odbywa się w trzech prostych krokach:

 • 1. Klient wysyła na adres mailowy Kancelarii wiadomość, w której opisuje problem prawny i zadaje pytanie, na które mają odpowiedzieć prawnicy Kancelarii.
 • 2. W odpowiedzi Klient otrzymuje wiadomość, w której porada zostaje wyceniona. Może też zostać poproszony o dodatkowe informacje związane ze sprawą.
 • 3. Po uiszczeniu opłaty na rachunek bankowy Kancelarii i ewentualnym udzieleniu dodatkowych informacji Klient otrzymuje odpowiedź na zadane przez siebie pytanie.

Należy jednak podkreślić, że porada online nie zastąpi w pełni osobistego kontaktu Klienta z adwokatem, w związku z czym preferowaną przez nas formą współpracy są bezpośrednie spotkania w siedzibie Kancelarii.

Kancelaria zastrzega ponadto, że porady w formie online udzielane są wyłącznie na podstawie przekazanych przez Klienta informacji. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje prawne wynikające z okoliczności faktycznych i prawnych, które nie zostały jej przekazane przez Klienta.

Poznaj kancelarię i 4 filary współpracy

 • ico_handsZaufanie i relacje z Klientem
 • ico_lockGwarancja profesjonalizmu i poufności
 • ico_scopeIndywidualne i elastyczne podejście
 • ico_booksFachowość i przygotowanie

Podstawą skuteczności działań pełnomocnika jest udana współpraca z Klientem. W oparciu o zdobyte doświadczenie wiemy, na jakich zasadach powinna się ona opierać, aby była najbardziej efektywna.

Wiedza i kompetencje

 • logo_uw
 • adwokatura_polska_white
 • logo_uj
 • logo_blc